Osebje šole

VODSTVO ŠOLE

Ime in priimek   Elektronski naslov
Janja Sršen Ravnateljica janja.srsen@guest.arnes.si
Katja Perčič Košir Pomočnica ravnateljice katja.percic@guest.arnes.si

SVETOVALNA DELAVKA

Ime in priimek   Elektronski naslov
Saša Pesrl Šolska svetovalna delavka sasa.pesrl@guest.arnes.si

 


 STROKOVNI DELAVCI

Ime in priimek   Elektronski naslov
Lea Krfogec Specialna pedagoginja lea.krfogec@guest.arnes.si
Demšar Babnik Claudia Specialna pedagoginja claudia.demsar@guest.arnes.si
Fifolt Irena Surdopedagoginja irena.fifolt@zgnl.si
Katja Roblek palchica@gmail.com

 


UČITELJI

Ime in priimek Predmet Elektronski naslov
Knific Katja geografija katjaknif@gmail.com
Miha Palovšnik športna vzgoja mihapalovsnik@yahoo.com
Lavtar Petra športna vzgoja petra.lavtar@guest.arnes.si
Bitežnik Stanislav glasbena vzgoja stane.biteznik@gmail.com
Bogataj Maruša angleščina marussamarija@yahoo.com
Anja Šter razredni pouk anja.ster@guest.arnes.si
Resnik Maja razredni pouk maja.resnik@guest.arnes.si
Čarman Aleš likovna vzgoja ales.carman@guest.arnes.si
Fajfar Erna tehnika, fizika tehnika.fizika@gmail.com
Eva Traven slovenščina traven.eva@gmail.com
Demšar Simon angleščina simon.demsar1@guest.arnes.si
Gramc Zupan Irena angleščina irena.gramc@guest.arnes.si
Orehar Boštjan računalništvo bostjan.orehar@guest.arnes.si
Vodopivec Branka slovenščina vodopivecbranka@gmail.com
Jušič Sandra slovenščina aleksandra.jusic@gmail.com
Leben Olga razredni pouk olga.leben@guest.arnes.si
Vidmar Helena biologija, gospodinjstvo  vidmar.helena@gmail.com
 Kert Žiga  pevski zbori  ziga.kert@hotmail.com
Papov Mateja razredni pouk mateja.papov@gmail.com
Perčič Košir Katja kemija, biologija katja.percic@guest.arnes.si
Plevnik Irena matematika irena.plevnik@guest.arnes.si
Seč Gabrijela matematika gabrijela.sec@guest.arnes.si
Dolenc Mojca razredni pouk dolenc.mojca@gmail.com
Sečnik  Polona razredni pouk polonap@gmail.com
Matjaž Pelko zgodovina matjaz_pelko@t-2.net
Volčjak Mira druga strokovna delavka mira.volcjak@guest.arnes.si
Vreček Šavs Simona razredni pouk simona.vrecek.savs@gmail.com
Vrtač Pičman Anita razredni pouk anita.vrtac@guest.arnes.si
Zdjelar Milanka razredni pouk milanka.zdjelar@guest.arnes.si
Mugerli Ksenija razredni pouk ksenijamugerli@gmail.com
Skumavc Nuša razredni pouk nusa.skumavc@guest.arnes.si
Jana Remic matematika remic.jana@gmail.com
Eva Puhar Račič podaljšano bivanje, likovni pouk eva.puhar1@gmail.com
Andreja Zalokar podaljšano bivanje andreja.zalokar@gmail.com

 


OSTALI DELAVCI ŠOLE

Vesna Boštar tajnica vesna.bostar1@guest.arnes.si
Zelnik Polona računovodstvo polona.zelnik@guest.arnes.si
Plevel Maja računovodstvo maja.plevel@guest.arnes.si
Zdešar Edo hišnik
Ančimer Anka kuharica
Weisseisen Sandi kuhar
Čimžar Ljuba kuharica
Balantič Irena čistilka
Iličić Slavica čistilka
Lea Iori čistilka
Kveder Greta čistilka
Redžematovič Bahrija čistilka
Zefaj Violeta čistilka