Šolski zvonec

pred ura

7.30 – 8.15    
  1. ura
8.20 – 9.05

odmor

9.05 – 9.10
  1. ura
9.10 – 9.55

odmor

MALICA

9.55 – 10.10
  1. ura
10.10 – 10.55

odmor

10.55 – 11.00
  1. ura
11.00 – 11.45

1 – odmor

Rekreacija – kosilo

11.45 – 12.00
  1. ura
12.00 – 12.45

2 – odmor

Rekreacija – kosilo

12.45 – 13.00
  1. ura
13.00 – 13.45

odmor

13.45 – 13.50
  1. ura
13.50 – 14.35 odmor

14.35 – 14. 40

  1. ura
14.40 – 15.25