Podaljšano bivanje

Učenci  razredne stopnje se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja, ki bo potekalo od 11.50 do 16.00 ure, dežurni OPB do 16.50 ure.