Jutranje varstvo

Jutranje varstvo  za učence 1. razreda devetletke se začne ob 6.15 in traja do 8.15, za ostale učence nižjih razredov pa od 7.15 do 8.15.