Interesne dejavnosti


 

Interesne dejavnosti 2017 / 2018 – v pripravi


 

Mentorji interesnih dejavnosti na naši šoli so učitelji naše šole in zunanji sodelavci.


Nekatere, med njimi je največ športnih dejavnosti, bodo vodili zunanji sodelavci. Te dejavnosti bodo potekale pod okriljem športnih klubov, ki prevzemajo tudi vso odgovornost za strokovno izvajanje in varnost učencev med izvajanjem dejavnosti in na športnih tekmovanjih, ki se jih bodo udeležili.

*Za program, kvaliteto in ceno interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci, šola ne odgovarja.

Učenci smejo v učilnice in v telovadnico le v copatih in v spremstvu mentorja!