Knjižnica

Šolska knjižnica

V šolski knjižnici si bodo lahko izposodili knjige za domače branje in bralno značko. Našli bodo tudi veliko zanimivega branja za razvedrilo in prosti čas. Uporabniki šolske knjižnice so vsi učenci in delavci šole. Na razpolago jim je približno 10300 enot knjižnega gradiva.

 

Za izposojo je knjižnica odprta vsak dan med 11.30 in 14.00 uro.

Vpisnine in izposojevalnine ni.

Učenec si knjižno gradivo lahko izposodi za 14 dni.