V torek, 23. 1. 2018, smo pri predmetu naravoslovja z učiteljico Heleno Vidmar izvedli projekt Ptice okoli nas in opazovali ptice 30 minut. Potrebovali smo daljnogled, alkoholni flomaster in liste, na katerem so bile slike ptic in prostorčki za število opaženih ptic. Na začetku opazovanja ptic ni bilo. Šele čez nekaj časa so se prikazale sive vrane, vrabci in srake. Opazili smo tudi turško grlico, zelenega detla in kose. Med opazovanjem je eden izmed učencev našel štorkljino pero. Potem, ko smo oddali liste, smo opazili, da nismo opazili goloba, ki je sedel na strehi. Ugotovili smo, da smo videli kar nekaj ptic v šolski okolici.

Ožbej Balantič, 7.a

V torek, 23. 1. 2018, smo pri uri naravoslovja opazovali ptice. Najprej smo se razdelili v skupine in pare. Dobili smo liste ter pisalo za označevanje ptic. Učiteljica nam je povedala pravila oziroma potek dela, potem pa smo se hitro lotili opazovanja ptic. Nekateri smo za boljše opazovanje uporabljali tudi daljnoglede. Za opazovanje smo imeli na voljo pol ure. Najbolj pogoste ptice so bili vrabci. Dva učenca pa sta opazila tudi štorkljo. Po mojem mnenju smo se vsi zelo zabavali. Takšno uro bi imela še kdaj.

Anja Zelnik 7.a

Danes smo opazovali ptice. Uporabljali smo različne pripomočke, kot so daljnogled in določevalni ključ. Razdeljeni smo bili v parih. Vsi smo zapisovali podatke o številu ptic. Na koncu smo se o tem pogovorili in učiteljica je zapisala podatke.

Neža Rauter, 7.b

Pri naravoslovju smo 23. 1. 2018 opazovali ptice. Pomagali smo si z določevalnimi ključi. Razdelili smo se v skupine ter 30 minut opazovali ptice. Na koncu smo poročali, koliko ptic je opazila vsaka skupina. Uro smo zaključili v zunanji učilnice naše šole.

Anže Korenjak 7.b

V sredo, 24. 1. 2018, smo se v okviru naravoslovja z učiteljico odpravili ven, da smo opazovali ptice. Razdelili smo se v ekipe in dobili določevalni ključ ter letake ptic okoli nas, da bi lažje prepoznali ptice, ki smo jih videli. Odšli smo okoli šole in zapisovali, koliko ptic smo videli. Pomagali smo si tudi z daljnogledi. Po 30 minutah opazovanja smo se dobili v zunanji učilnici in vsaka skupina je poročala o svojem opazovanju. Ugotovili smo, da je okoli šole največ vrabcev. Nekaj je bilo tudi sinic, domačih golobov in vran ter srak. Poleg tega, da smo se zunaj zabavali, je dobra stvar še, da nismo dobili domače naloge.

Neža Perčič in Jaka Žibert 6.a

V sredo, 24. 2. 2018, smo se učenci 6.b razreda skupaj z učiteljico odpravili na pot okoli šole opazovati ptiče. Porazdelili smo se v skupine po štiri, nato pa se začeli sprehajati ter oprezati za zanimivimi vrstami ptic. Med opazovanjem smo se tudi zabavali saj smo se družili. Ptice smo iskali od zunanjega igrišča pa vse do prvega vhoda v šolo. Največ ptic so skupine opazile pri progi za tek na 60 metrov. Tam je bilo skupaj tudi do šest ptic. Po tridesetih minutah smo se z učiteljico zbrali v zunanji učilnici, kjer so posamezne skupine poročale o opaženih pticah. Videli smo tudi redkejše ptice. Nekaj učencev je pri tem pokazalo zanimanje za ptice.

Jošt Strojan Šporar 6.b

24. januarja 2018 smo 6.b razred odšli med uro naravoslovja ven, da smo opazovali ptice. Razdelili smo se v skupine ter začeli iskati ptice. Nismo jih samo opazovali, ampak smo jih tudi šteli in zapisovali njihovo število. Videli smo jih videli kar veliko, med njimi so bili tudi vrabci, srake, vrane, grlice, čaplje. Nekateri so imeli pri sebi tudi daljnogled, da so si ptice od blizu bolje ogledali. Ko smo končali, smo se zbrali v zunanji učilnici in povedali svoje rezultate opazovanja.

Maja Martinek 6.b

2018-01-30T18:20:16+00:00