PROJEKTI 2019-08-29T23:41:55+00:00

Šolski projekti

 • 25. 2. 2020  /  Medrazredno povezovanje – pustovanje  /  1.–9. razred  /  Eva Traven, Aleš Čarman
 • april 2020  /  Medgeneracijsko branje  /  6.–9. razred  /  Katja Knific
 • celo leto  /  Bralne urice pod brezami  /  1.–3. razred  /  učiteljice razrednega pouka
 • celo leto  /  Zdrava drža  /  1.–5. razred  /  Maja Resnik
 • celo leto  /  Mavrični kotiček  /  1.–5. razred  /  učiteljice razrednega pouka
 • celo leto  /  Potujoči nahrbtnik  /  1.–5. razred  /  učiteljice razrednega pouka
 • celo leto  /  8 krogov odličnosti  /  1.–9. razred  /  Milanka Zdjelar
 • celo leto  /  Naj bralec  /  1.–5. razred  /  Mira Volčjak
 • celo leto  /  Naj bralec  /  6.–9. razred  /  Katja Knific

Občinski in krajevni projekti

 • september 2019  /  Star up vikend z Gimnazijo Franceta Prešern  /  9. razred  /  Maja Klopčič
 • jeseni 2019  /  Pobrateno mesto Kranj z Banja Luko – sodelovanje z OŠ Holandija (izmenjava učencev)  /  6.–9. razred  /  Katja Perčič Košir
 • oktober 2019  /  Mamutov tek  /  1.–9. razred  /  Ksenja Mugerli
 • marec 2020  /  Čistilna akcija  /  1.–9. razred  /  Miha Palovšnik
 • 11. 3. 2020  /  Gregorjevo v sodelovanju z vrtcem  /  1.–9. razred  /  Mojca Jelenc in Alenka Butara
 • maj 2020  /  FOS – mednarodni festival otroških folklornih skupin  /  1.–9. razred  /  Darja Arh
 • celo leto  /  Sodelovanje pevskega zbora na krajevnih dogodkih  /  1.–9. razred  /  Žiga Kert

Državni projekti

 • september 2019  /  Teden varne mobilnosti  /  1.–5. razreda  /  Nuša Skumavc
 • oktober 2019  /  Dan hrane  /  1.–9. razreda  /  Helena Vidmar
 • maj 2020  /  Teden vseživljenjskega učenja  /  1.–9. razreda  /  Maja Klopčič
 • celo leto  /  Varna mobilnost v VIZ (več tukaj >>)  /  1.–9. razreda  /  Simon Demšar
 • celo leto  /  Gozdna šola (več tukaj >>)  /   1.–9. razreda  /  Darja Arh in Eva Pilar
 • celo leto  /  Zdravje, gibanje in dobro psihofizično počutje  /  1.–9. razreda  /  Matej Maček
 • celo leto  /  Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme  /  1.–9. razreda  /  Janja Sršen, Maja Resnik, Anja Šter, Maja Klopčič, Jana Remic in Milanka Zdjelar
 • celo leto  /  SIO2020  /  1.–9. razreda  /  Boštjan Orehar
 • celo leto  /  Zdrava šola  /   1.–9. razreda  /  Silva Ajdovec in Eva Puhar Račič
 • celo leto  /  Šolska shema (več tukaj >>)  /  1.–9. razreda  /  Helena Vidmar
 • celo leto  /  Šport mladih  /  1.–9. razreda  /  Andreja Zalokar
 • celo leto  /  Trajnostna mobilnost  /  4. razred  /  Nuša Smukavc

Ostale dejavnosti

 • 1. 9. 2019  /  Sprejem prvošolčkov  /  1. razred  /  Anja Šter
 • 7. 9. 2019  /  Kolesarček  /  1. razred  /  Eva Pilar
 • jeseni 2019  /  Računalniško opismenjevanje (Word, PowerPoint …)  /  4.–6. razreda  /  Nuša Skumavc
 • oktober 2019  /  Mala Groharjeva kolonija (Škofja Loka)  /  6.–9. razreda  /  Aleš Čarman
 • 11./12. 2019  /  Plavalni tečaj  /  2. razred  /  Andreja Zalokar
 • 15. 11. 2019  /  Dobrodelna prireditev z bazarjem  /  1.–9. razreda  /  Irena Gramc Zupan
 • 11. 12. 2019  /  Novoletni koncert  /  1.–9. razreda  /  Anita Vrtač Pičman
 • 21. 12. 2019  /  Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti  /  1.–9. razreda  /  Branka Vodopivec
 • februar 2020  /  Moj poklic  /  9. razred  /  Saša Pesrl
 • 7. 2. 2020  /  Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom  /  1.–9. razreda  /  Eva Traven
 • 24. 3. 2020  /  Koncert pevskih zborov  /  1.–9. razreda  /  Simona Vreček Šavs
 • april 2020  /  Slikarska kolonija UNESCO Cerklje na Gorenjskem  /  6.–9. razreda  /  Aleš Čarman
 • 27.–29. 3. 2020  /  Tabor za nadarjene učence  /  6.–9. razreda  /  Maja Klopčič
 • maj 2020  /  Ekskurzija – nemščina  /  6.–9. razreda  /  Polonca Ložar
 • maj 2020  /  Ekskurzija likovno snovanje  /  6.–9. razreda  /  Aleš Čarman
 • 11. 6. 2019  /  Valeta  /  9. razred  /  Branka Vodopivec in Maja Klopčič
 • 24. 6. 2020  /  Proslava pred dnevom državnosti  /  1.–9. razreda  /  Sandra Jušić
 • celo leto  /  Sodelovanje z lokalnimi časopisi  /  1.–9. razreda  /  Simona Vreček Šavs
 • celo leto  /  Zbiralna akcija odpadnega papirja 3. torek vmesecu na 2 meseca  /  1.–9. razreda  /  Mira Volčjak
 • celo leto  /  8 krogov odličnosti  /  1.–9. razreda  /  Milanka Zdjelar
 • celo leto  /  Zdravniški pregledi po načrtu ZD Kranj  /  1.–9. razreda  /  razredniki
 • celo leto  /  First Lego League – FLL (več tukaj >>)  /  7.–9. razreda  /  Boštjan Orehar
 • celo leto  /  Kulturni koordinator šole  /  1.–9. razreda  /  Branka Vodopivec
 • celo leto  /  Koordiniranje šolskega časopisa  /  1.–9. razreda  /  Simon Demšar
Accessibility