Podaljšano bivanje 2018-09-06T21:28:15+00:00

Na šoli bo v šolskem letu 2017/2018 organiziranih osem oddelkov podaljšanega bivanja. Vanj so vključeni učenci od 1. do vključno 5. razreda.

Oddelke podaljšanega bivanja vodijo učitelji: Andreja Zalokar, Darja Arh, Eva Puhar Račič, Polona Sečnik in Žiga Kert. Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena otrokom na razredni stopnji. Vanj se vključujejo prostovoljno s prijavo staršev.

Cilje podaljšanega bivanja predpisuje učni načrt, ki jih dosegamo z različnimi dejavnostmi.

Podaljšano bivanje se začne ob 11.50 in traja do 16.00.

Od 16.00 do 16.50 bo odprt dežurni oddelek popoldanskega varstva.

Starše prijazno prosimo, da pravočasno pridete po otroka, ki vas težko pričakuje.

Vsako odsotnost otroka v podaljšanem bivanju ali predčasen odhod iz OPB sporočite v tajništvo šole  (04/28 10 400) do 14.30, ali pisno učiteljem PB.

DEJAVNOSTI PODALJŠANEGA BIVANJA

Sprostitvene dejavnosti

Učenci se sprostijo po rednem pouku in:

 • se pogovorijo o svojem delovnem dnevu,
 • odidejo k interesni dejavnosti,
 • obiščejo šolsko knjižnico,
 • berejo knjige,
 • prostovoljno obiskujejo Zdrav življenjski slog,
 • se igrajo družabne igre, ustvarjalne igre, rišejo, barvajo, berejo po lastni izbiri,
 • imajo na voljo športne in ustvarjalne delavnice.

Samostojno učenje (SU)

V okviru te dejavnosti poteka navajanje učencev na samostojno učenje. Učijo se načrtovati svoje delo in upoštevati navodila. Pri tem se učijo uporabljati različne vire (knjižnica, internet) in iskati ter nuditi pomoč.

Učijo se sodelovati pri reševanju nalog in razvijajo svoje sposobnosti za delo v skupini.

Učenci nalogo pišejo pod vodstvom učitelja oz.učiteljice v času samostojnega učenja od 13.30 do 14.20.Če v tem času učenec ne uspe opraviti domače naloge, jo dokonča doma. V primeru, da ima učenec interesno dejavnost v tem času, nalogo opravi doma.

Prehrana – kosilo (K) in popoldanska malica (PM)

Učenci, vključeni v podaljšano bivanje, imajo v šoli organizirano kosilo in popoldansko malico. Prehrana je pestra in sestavljena iz različnih živil. Zagotavlja, da je učenčevo telo ustrezno preskrbljeno s hranili, energijo in zaščitnimi elementi. Ima posebno mesto za boljše počutje in razpoloženje, da so bolj sposobni za vse intelektualne in telesne napore. Navajajo se na kulturno hranjenje in se učijo vedenja pri mizi v jedilnici.

Kosilo poteka od 11.45 do 12.00 oziroma od 12.45 do 13.00. Popoldanska malica je za vse oddelke v jedilnici ob 14.30.

Ustvarjalno preživljanje prostega časa (UPČ)

V tem času učenci pod učiteljevim vodstvom:

 • urijo svoje ročne spretnosti tako, da izdelujejo zanimive izdelke v različnih tehnikah iz različnih materialov,
 • telovadijo in se igrajo razne gibalne igre (v telovadnici in na igrišču),
 • rešujejo dodatne in dopolnilne naloge v zvezi z učno snovjo,
 • pripravijo material ali pripomočke za delo,