Nacionalno preverjanje znanja 2019-08-31T21:55:48+00:00

NPZ je zunanje pisno preverjanje znanja učencev ob koncu drugega in tretjega obdobja osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja pod enakimi pogoji in ob istem času za vse učence v državi.

Ob koncu drugega obdobja (6. razred) in tretjega obdobja (9. razred) je NPZ za vse učence OBVEZNO.

Ob koncu drugega obdobja se NPZ izvaja iz treh predmetov: slovenščine, matematike in tujega jezika. Učenci 9. razredov izvajajo NPZ iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.

Rezultati vsakoletnih NPZ-jev dokazujejo, da naši učenci presegajo državno povprečje in s tem dokazujejo kakovost svojega znanja.

INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE

DATUMI LETOŠNJEGA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

  • torek, 5.maj 2020 – NPZ IZ SLOVENŠČINE za 6. in 9. razred

  • četrtek, 7.maj 2020 – NPZ IZ MATEMATIKE za 6. in 9. razred

  • ponedeljek, 11. maj 2020 – NPZ IZ TRETJEGA PREDMETA za 9. oz. NPZ IZ TUJEGA JEZIKA za 6. razred

V letošnjem šolskem letu bo potekalo Nacionalno preverjanje znanja tudi za učence 3. razredov.