Knjižnica 2019-09-04T21:42:12+00:00

V šolski knjižnici se nahaja zajetna zbirka leposlovne in strokovne literature, ki je delno vpisana v sistem COBISS3. Čitalnica ima 14 sedežev, kjer učenci poleg knjig lahko prebirajo tudi revije, delajo nalogo ali se družijo in poklepetajo. V knjižnici vas pričakujeta Aleksandra Jušić in Katja Knific.

Izposoja gradiva

V knjižnici si lahko knjižnično gradivo izposojajo vsi uporabniki knjižnice, na dom pa le vpisani člani. Člani si lahko izposodijo na dom vse knjižnično gradivo, razen referenčnega gradiva ter gradiva, ki je namenjeno samo za uporabo v knjižnici in elektronsko gradivo. Gradivo si člani lahko izposodijo le osebno. En uporabnik si sme izposoditi eno enoto istega naslova. Gradivo iz priročne knjižnice si je možno izposoditi za potrebe fotokopiranja, le-tega pa je potrebno vrniti v času, ki ga določi knjižničarka.

Urnik

Izposoja in vračanje gradiva poteka vsak dan od 7.30 do 15.30.
Knjižnica je zaprta v času 1. rekreativnega odmora med 11.45 do 12.05.
Kadar je v knjižnici pouk, izposoja ni mogoča.

Članstvo

Član knjižnice je lahko vsak učenec in delavec naše šole.

Rok izposoje za učence

Gradivo iz šolske knjižnice si učenci izposodijo za 14 dni. Rok izposoje lahko tudi podaljšajo, kar pa ni mogoče pri knjigah za domače branje.

Poškodovano ali izgubljeno gradivo

Če je gradivo poškodovano ali izgubljeno ga je potrebno nadomestiti z novim.

Neknjižno geadivo

Neknjižno gradivo se izposoja le za potrebe pouka.

Uporabne spletne povezave

Virtualna knjižnica Slovenije: www.cobiss.si
Bralna značka: www.bralnaznacka.si
Digitalna knjižnica: www.dlib.si
Nacionalni projekt: www.jakrs.si/rastem-s-knjigo
Knjižnično muzejski MEGA kviz: www.megakviz.si

Učbeniški sklad

Na šoli deluje učbeniški sklad, ki učencem omogoča izposojo učbenikov. Izposojevalnino poravna ministrstvo. Ob koncu šolskega leta, v mesecu juniju, učenci učbenike nepoškodovane vrnejo v knjižnico.