Knjižnica 2017-10-05T20:02:04+00:00

V šolski knjižnici si bodo učenci lahko izposodili knjige za domače branje in bralno značko. Našli bodo tudi veliko zanimivega branja za razvedrilo in prosti čas. Uporabniki šolske knjižnice so vsi učenci in delavci šole. Na razpolago jim je približno 10300 enot knjižnega gradiva.

Bralna značka

URNIK IZPOSOJE

Za izposojo je knjižnica odprta vsak dan med 11.30 in 14.00 uro.

Vpisnine in izposojevalnine ni.

Učenec si knjižno gradivo lahko izposodi za 14 dni.