Knjižnica 2018-09-27T21:34:21+00:00

V šolski knjižnici si bodo učenci lahko izposodili knjige za domače branje in bralno značko. Našli bodo tudi veliko zanimivega branja za razvedrilo in prosti čas. Uporabniki šolske knjižnice so vsi učenci in delavci šole. Na razpolago jim je približno 10300 enot knjižnega gradiva.

Bralna značka

URNIK IZPOSOJE

Za izposojo je knjižnica odprta:

  • ponedeljek in petek od 12.00 – 14.00
  • torek, sreda in četrtek 10.10 – 14.00

Vpisnine in izposojevalnine ni.

Učenec si knjižno gradivo lahko izposodi za 14 dni.