Jutranje varstvo 2018-09-02T23:00:47+00:00

Jutranje varstvo za učence 1. razreda devetletke se pričenja ob 6.15 in traja do 8.15, za učence od 2. do 5. razreda pa od 7.30 do 8.15.