Jutranje varstvo 2019-10-21T22:02:10+00:00

Jutranje varstvo

Organizacija jutranjega varstva:
• za učence 1. razreda se pričenja ob 6.15 in traja do 8.15,
• od 2.–5. razreda in za učence vozače je varstvo od 7.30 do 8.15.

Jutranje varstvo poteka v učilnicah 1. in 2. razredov. Učence je potrebno v jutranje varstvo prijaviti.

Jutranje vstopanje v šolo:
• učenci 1. in 2. razreda vstopajo v šolo skozi stranski vhod,
• učenci 3. in 4. razreda vstopajo v šolo skozi glavni vhod,
• učenci od 6.–9. razreda v šolo vstopajo skozi stranski vhod na predmetni stopnji.

Prosimo, da učenci, v kolikor niso vključeni v organizirano obliko varstva, v šolo prihajajo 10 minut pred začetkom pouka in ne prej. Predčasno lahko vstopajo v šolo le vozači.

Accessibility