V skladu s 14. členom Pravilnika o šolskem koledarju bomo učencem, ki jim zaradi odsotnosti ne bo možno razdeliti spričeval 24. 6. 2019,  vročili spričevala v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta. Spričevala lahko prevzamejo učenci ali njihovi starši v tajništvu šole v času uradnih ur.

2019-06-17T11:15:25+00:00