Strokovni delavci 2019-09-11T21:44:04+00:00
Priimek in ime področje / razredništvo / druge dejavnosti
Ajdovec Silva učiteljica v OPB
Arh Darja razredni pouk / 4.c / GZDP
Čarman Aleš likovna umetnost / sorazrednik 9.a
Demšar Simon angleščina / sorazrednik 9.b
Dolničar Andreja matematika / fizika / 8.a
Fajfar Erna fizika / tehnika / sorazrednčarka 8.a
Gramc Zupan Irena angleščina / sorazredničarka 7.a
Jelenc Mojca razredni pouk /1.b
Jug Arih Simona razredni pouk / angleščina
Jušić Aleksandra slovenščina / 6.b / učiteljica v OPB / GZDP / knjižničarka
Kert Žiga glasbena umetnost / 8.b
Klopčič Maja biologija / gospodinjstvo / 9.b / GZDP
Knific Katja geografija / knjižničarka / sorazredničarka 7.b
Lavtar Petra učiteljica v OPB
Maček Matej učitelj v OPB / GZDP
Mugerli Ksenija razredni pouk / 2.b
Orehar Boštjan računalništvo / učitelj v OPB / GZDP
Palovšnik Miha šport / 6.a / GZDP
Papov Mateja razredni pouk / 3.a
Pelko Matjaž zgodovina / domovinska in državljanska kultura in etika / 8.c
Perčič Košir Katja kemija / pomočnica ravnateljice
Pilar Eva sorazredničarka 1.a / jutranje varstvo v 1. razredu
Puhar Račič Eva učiteljica v OPB
Remic Jana matematika / 7.a
Resnik Maja razredni pouk / 5.b
Sečnik Polona razredni pouk / 2.a
Skumavc Nuša razredni pouk / 4.a
Špiček Petra geografija / sorazredničarka 8.c / učiteljica v OPB
Šter Anja razredni pouk / 1.a
Traven Eva slovenščina / 7.b
Vidmar Helena naravoslovje / gospodinjstvo / GZDP / sorazredničarka 6.b
Vodopivec Branka slovenščina / 9.a
Volčjak Mira sorazredničarka 1.b / jutranje varstvo v 1. razredu
Vreček Šavs Simona razredni pouk / 3.b
Vrtač Pičman Anita razredni pouk / 4.b
Zalokar Andreja šport / sorazredničarka 6.a / GZDP
Zdjelar Milanka razredni pouk / 5.a
Zubčič Neja matematika / sorazredničarka 8.b / učiteljica v OPB