Strokovni delavci 2019-10-18T12:24:51+00:00

Strokovni delavci

priimek in ime področje poučevanja razredništvo druge dejavnosti
Ajdovec Silva učiteljica v OPB
Arh Darja razredni pouk 4.c GZDP
Čarman Aleš likovna umetnost 9.a – sorazrednik
Demšar Simon angleščina 9.b – sorazrednik
Dolničar Andreja matematika / fizika 8.a
Fajfar Erna fizika / tehnika 8.a – sorazredničarka
Gramc Zupan Irena angleščina 7.a – sorazredničarka
Jelenc Mojca razredni pouk 1.b
Jug Arih Simona razredni pouk / angleščina
Jušić Aleksandra slovenščina 6.b učiteljica v OPB / GZDP / knjižničarka
Kert Žiga glasbena umetnost 8.b
Klopčič Maja biologija / gospodinjstvo 9.b GZDP
Knific Katja geografija / knjižničarka 7.b – sorazredničarka
Lavtar Petra učiteljica v OPB
Maček Matej učitelj v OPB GZDP
Mugerli Ksenija razredni pouk 2.b
Orehar Boštjan računalništvo učitelj v OPB / GZDP
Palovšnik Miha šport 6.a GZDP
Papov Mateja razredni pouk 3.a
Pelko Matjaž zgodovina / domovinska in državljanska kultura in etika 8.c
Perčič Košir Katja kemija / pomočnica ravnateljice
Pilar Eva jutranje varstvo v 1. razredu 1.a – sorazredničarka
Puhar Račič Eva učiteljica v OPB
Remic Jana matematika 7.a
Resnik Maja razredni pouk 5.b
Sečnik Polona razredni pouk 2.a
Skumavc Nuša razredni pouk 4.a GZDP
Špiček Petra geografija 8.c – sorazredničarka učiteljica v OPB
Šter Anja razredni pouk 1.a
Traven Eva slovenščina 7.b
Vidmar Helena naravoslovje / gospodinjstvo 6.b – sorazredničarka GZDP
Vodopivec Branka slovenščina 9.a
Volčjak Mira jutranje varstvo v 1. razredu 1.b – sorazredničarka
Vreček Šavs Simona razredni pouk 3.b
Vrtač Pičman Anita razredni pouk 4.b
Zalokar Andreja šport 6.a – sorazredničarka GZDP
Zdjelar Milanka razredni pouk 5.a
Zubčič Neja matematika 8.b – sorazredničarka učiteljica v OPB
Accessibility