Nacionalno preverjanje znanja 2017

Obvestila za starše

NPZ je zunanje pisno preverjanje znanja učencev ob koncu drugega in tretjega obdobja osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja pod enakimi pogoji in ob istem času za vse učence v državi.

Ob koncu drugega obdobja (6. razred) in tretjega obdobja (9. razred) je Nacionalno preverjanje znanja za vse učence OBVEZNO.

Ob koncu drugega obdobja se NPZ izvaja iz treh predmetov: slovenščine, matematike in tujega jezika. Učenci 9. razredov izvajajo NPZ iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister – letos je to ŠPORT – TEORETIČNE VSEBINE ŠPORTA za NPZ

 

LETOŠNJI TERMINI:

Mesec Datum – Dan
MAJ 4. – ČETRTEK – NPZ IZ SLOVENŠČINE ZA 6. IN 9. RAZRED
MAJ 8. – PONEDELJEK –  NPZ IZ MATEMATIKE ZA 6. IN 9. RAZRED
MAJ 10. – SREDA – NPZ IZ ŠPORTA ZA 9. RAZRED

10. – SREDA – NPZ IZ TUJEGA JEZIKA ZA 6. RAZRED

Informacije za učence in starše