Vizija

VIZIJA NAŠEGA VRTCA 

 

V prijetnem in ustvarjalnem vzdušju, povezani s starši in okoljem, bomo vzgajali odgovorne, spoštljive, strpne otroke, s polno mero kvalitetnega znanja, samozavesti in moči za nadaljevanje njihove lastne poti. Trudimo se za dobre medsebojne odnose v vrtcu: odrasli – otrok, otrok – otrok, odrasli – odrasli; za prožno timsko delo v paru in timsko delo na nivoju vrtca. Upoštevamo spoznanja, da se vsak otrok uči skozi igro, raziskuje in aktivno sodeluje z drugimi otroki in odraslimi v različnih okoljih.

Otroke bomo vzgajali k zdravemu načinu življenja, omogočali jim bomo veliko športnih aktivnost ter bivanja v naravi. Želimo, da naravo vzljubijo in varujejo.

 

Vrtec naj bo del srečnega otroštva naših otrok!

 

Poslanstvo našega vrtca

 

Naše poslanstvo je medsebojno spoštovanje, razvijanje kritičnega mišljenja in vztrajnosti ter usvajanje vseživljenjskega znanja.

 

Vrednote našega vrtca

Spoštovanje – Spoštujemo vse udeležence v procesu vzgoje, smo pošteni in si zaupamo, razvijamo in negujemo medsebojne odnose.

 Odprtost – Spodbujamo  in podpiramo ustvarjalnost, izražanje novih idej in znanj.

 Vsi se zavedamo, da dobro ime vrtca ustvarjamo vsi zaposleni na vseh delovnih mestih.