IZBIRNI PREDMETI 2019/2020 

Informacije za starše


PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

RAČUNALNIŠTVO
ŠPORT
UMETNOST
ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
FRANCOŠČINA

PREDSTAVITEV OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

RAČUNALNIŠTVO
POSKUSI V KEMIJI
FILOZOFIJA ZA OTROKE
MATEMATIČNE DELAVNICE
SODOBNA PRIPRAVA HRANE
ŠPORT ZA ZDRAVJE
ODKRIVAMO PRETEKLOST SVOJEGA KRAJA
ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU
FILMSKA VZGOJA
LITERARNI KLUB
ŠAHOVSKE OSNOVE
ŠPORT ZA SPROSTITEV
IZBRANI ŠPORT
LOGIKA
NEMŠČINA
ANSAMBELSKA IGRA
OBDELAVA GRADIV – LES
NAČINI PREHRANJEVANJA
RETORIKA
OKOLJSKA VZGOJA
ASTRONOMIJA
ŠOLSKO NOVINARSTVO
TURISTIČNA VZGOJA
LIKOVNO SNOVANJE
VERSTVA IN ETIKA
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
2019-05-09T14:30:50+00:00
Accessibility