Gozdni vrtec in šola 2017-10-05T20:07:41+00:00

GOZDNI VRTEC IN ŠOLA

Vodja: Darja Arh

Naša šola je članica Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, s katero upravlja Inštitut za gozdno pedagogiko in ima podporo pri Zavodu RS za šolstvo.

Kot člani Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije spodbujamo kreativnost, inovativnost, radovednost, sodelovanje in odličnost naših otrok. Težimo k temu, da postane gozd s številnimi pozitivnimi učinki samoumeven del vsakodnevnih dejavnosti in ne le ena od mnogoterih možnosti, ki so otrokom le občasno na voljo. Učitelji redno obiskujemo z učenci in otroki bližnji gozd in obenem iščemo pot nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja in razmišljanja, ki smo ga včasih že poznali, a ga je izrinil sodoben način življenja.

Gozdne šole in vrtci ponujamo otrokom odmik od današnje standardizirane vzgoje in poučevanja.Pri doseganju splošnih vzgojno-izobraževalnih ciljev sledimo otrokovim naravnim značilnostim in potrebam odraščanja: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, svoboda, prosta igra, gradnja socialnih odnosov … To je poučevanje, ki prinaša nove priložnosti, več avtonomije, vseživljenjsko učenje, raziskovanje, odkrivanje bogastva virov, samozavest, samozaupanje, ustvarjalnost in pozitivno učno klimo. Vse našteto velja tako za pedagoške delavce kot otroke.

Na naši šoli se zaposleni že vrsto let trudimo učencem približati naravo skozi gibanje in raziskovanje, zato se predvsem razredne učiteljice velikokrat podamo v čudovito naravo, ki nas obdaja. Pouk v naravi poteka predvsem pri naravoslovnih predmetih (ogledujemo si bližnji gozd v vseh letnih časih, opazujemo gore, ki nas obdajajo, travniške cvetlice, spoznavamo travniške in gozdne živali, opazujemo življenje v bližnjem potočku …). Včasih se s pomočjo naravnih materialov učimo zapisovanja črk in števil, iščemo prve in zadnje glasove, poslušamo zvoke živali, štejemo delavce na polju in spoznavamo pridelke ali pa samo tečemo po poti ob posestvu Brdo.

V podaljšanem bivanju se trudimo čim več časa preživeti na svežem zraku, zato v okolici šole izvajamo številne športne aktivnosti, prebiramo pravljice pod brezami in ustvarjamo iz naravnih materialov. Spomladi smo vsak dan opazovali gnezdenje štorkelj na šolskem dimniku.

Tako starši, otroci in učitelji se zavedamo pomembnosti izkustvenega učenja, zato smo v letošnjem letu še posebej ponosni na našo novo pridobitev – igrala in t.i. zunanjo učilnico, ki jo že pridno uporabljamo pri našem delu. V prihodnosti si želimo čim več učenja preko igre in gibanja na prostem.

Accessibility