Osnovni podatki


OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE

 Osnovna šola Predoslje KRANJ, 

Predoslje 17A, 4000 KRANJ

slika šole1

Ravnateljica, Janja Sršen: 04 / 281 04 12

Pomočnica ravnateljice, Katja Perčič Košir: 04 / 281 04 13

Svetovalna služba, Saša Pesrl: 04 / 281 04 15 

Tajništvo šole: 04 / 281 04 00

Računovodstvo: 04/ 281 04 18, 04/ 281 04 19

Faks: (04) 281 04 04

Spletni naslov: http://www.os-predoslje.si

E-pošta: projekt2.oskrpre@guest.arnes.si


Številka transakcijskega računa: 01252-6030658058

Davčna številka šole: 53580664

Matična številka šole: 5083222000


OSNOVNI PODATKI

Naziv: Osnovna šola Predoslje Kranj
Sedež: Predoslje 17A, 4000 Kranj
Ustanovitelj: Mesta občina Kranj
Davčna številka: 53580664
Matična številka: 5083222000
TRR pri Banki Slovenije: 01252-6030658058
Telefon: 04 281 04 00
Fax: 04 281 04 04
Internet: http://www.os-predoslje.si/
Elektronska pošta: projekt2.oskrpre@guest.arnes.si

Uradne ure

Tajništvo: vsak dan od 7.00 do 15.00
Knjižnica: vsak dan od 7.30 do 14.30

 

Vodstvo

Ravnateljica: Janja Sršen
04 281 04 12
janja.srsen@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice: Katja Perčič Košir
04 281 04 13
katja.percic@guest.arnes.si

Tajništvo

Poslovna sekretarka: Vesna Rogelj Boštar
04 281 04 00
vesna.bostar1@guest.arnes.si
 Računovodkinji:  Polona Zelnik, Maja Plevel
04 281 04 18, 04 281 04 19
 polona.zelnik@guest.arnes.si;  maja.plevel@guest.arnes.si

Svetovalna služba

Svetovalna delavka: Saša Pesrl
04 281 04 15
sasa.pesrl@guest.arnes.si

Strokovni delavci

Specialni pedagoginji: Lea Krfogec, Claudia Demšar Babnik
lea.krfogec@guest.arnes.si;   claudia.demsar@guest.arnes.si
Surdopedagoginja: Irena Fifolt
irena.fifolt@gmail.com
Katja Roblek
palcica@gmail.com

Ostali delavci šole

Hišnik: Edo Zdešar
Čistilno osebje: Irena Balantič
Slavica Iličić
Lea Iori
Greta Kveder
Bahrija Redžematović
Violeta Zefaj
Kuhinja: Sandi Weisseisen
Anka Ančimer