Nacionalno preverjanje znanja

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ)

NPZ je zunanje pisno preverjanje znanja učencev ob koncu drugega in tretjega obdobja osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja pod enakimi pogoji in ob istem času za vse učence v državi.

Ob koncu drugega obdobja (6. razred) in tretjega obdobja (9. razred) je NPZ za vse učence OBVEZNO.

Ob koncu drugega obdobja se NPZ izvaja iz treh predmetov: slovenščine, matematike in tujega jezika. Učenci 9. razredov izvajajo NPZ iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.

Rezultati vsakoletnih NPZ-jev dokazujejo, da naši učenci presegajo državno povprečje in s tem dokazujejo kakovost svojega znanja.

 

Mesec Datum – Dan
MAJ 4. – ČETRTEK – NPZ IZ SLOVENŠČINE ZA 6. IN 9. RAZRED
MAJ 8. – PONEDELJEK –  NPZ IZ MATEMATIKE ZA 6. IN 9. RAZRED
MAJ 10. – SREDA – NPZ IZ TRETJEGA PREDMETA ZA 9. RAZRED

10. – SREDA – NPZ IZ TUJEGA JEZIKA ZA 6. RAZRED

 

Podroben opis načina opravljanja nacionalnega preverjanja znanja najdete v NAVODILIH ZA IZVEDBO NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V OSNOVNI ŠOLI, ki so objavljena na spletnih straneh Državnega izpitnega centra:
www.ric.si  (razdelek Nacionalno preverjanje znanja- Informacije za učence in starše).